Teamassessment

Vooq. Assessments begeleidt organisaties bij het in kaart brengen van de aanwezige competenties binnen een team.

Omdat iedere medewerker binnen een team verschillende voorkeursrollen heeft, hebben duidelijke inzichten in deze voorkeursrollen een grote meerwaarde bij het samenstellen van bijvoorbeeld een projectteam of een managementteam. Diversiteit en afstemming van deze rollen zorgen veelal voor meer creativiteit, nieuwe idee├źn en een betere samenwerking.

Bij een Teamassessment richt het onderzoek zich op de kwaliteiten en aandachtspunten van zowel de individuele leden als het gehele team. Een teamassessment start met een grondige ori├źntatiefase. Binnen de organisatie zullen wij diverse stakeholders interviewen. Wat zijn de doelstellingen van een afdeling? Welke competenties en vaardigheden zijn noodzakelijk om deze doelstellingen te behalen?

Vervolgens doorlopen alle leden van het team een gericht assessment om hiermee inzicht te krijgen in competenties, aandachtspunten en potentieel. De uitkomsten worden vertaald naar individuele rapporten. Tegelijkertijd wordt op anonieme en vertrouwelijk wijze ingegaan op de aanwezige competenties binnen het team. Aan de hand van een presentatie en een nabespreking worden de kwaliteiten en ontwikkelpunten binnen het team zichtbaar gemaakt.

Resultaten

 • Inzicht in individuele kwaliteiten en valkuilen

 • Zicht op de samenstelling en prestaties van het team

 • Objectief en praktisch advies

Stap 1: Gesprek
Allereerst gaan we met jou, als opdrachtgever, in gesprek. Wat is de precieze vraag? Hoe ziet het team eruit en waarom wordt een teamassessment ingezet? Daarnaast willen wij de organisatie leren kennen. Wat is de cultuur? En wat zijn de doelstellingen?

Stap 2: Assessment en diepte-interview
Vooq. kijkt in de basis naar cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en motivatie. Dit zijn belangrijke voorspellers van werkprestatie. Aanvullend nemen wij ook functie-specifieke testen af, bijvoorbeeld gericht op managementstijlen of verkoopvaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten of een casus. Na deze testen volgt een diepte-interview.

Stap 3: Advies
De resultaten van een assessment en het diepte-interview worden door ons in een schriftelijk advies uitgewerkt. Het adviesrapport wordt, na instemming van de kandidaat of uw medewerker, aan jullie voorgelegd en mondeling toegelicht. Op deze manier is er de garantie dat het rapport zo transparant en toepasbaar mogelijk is. Een prettig zekerheid, zowel voor jullie als voor de medewerker of kandidaat.

Loopbaanassessment

Selectieassessment

Ontwikkelingsassessment

 • Vooq. Professionals
 • Vooq. Talents
 • Vooq. Executives
 • Vooq. Assessments
 • Vooq. Assessments
 • Morsestraat 4
 • 2652 XG Berkel en Rodenrijs
 • 010 447 8090