Ontwikkelingsassessment

Een ontwikkelingsassessment wordt ingezet om het potentieel van een medewerker in kaart te brengen.

Als leidinggevende heb jij het vermoeden dat een medewerker over bepaalde kwaliteiten, potentie en talenten beschikt. Maar wat zijn deze kwaliteiten? En op welke wijze kun je deze talenten op een juiste manier inzetten?

Een ontwikkelingsassessment wordt ingezet om het potentieel van een medewerker in kaart te brengen. Tevens is dit assessment een goede methode om op onafhankelijke manier de kwaliteiten én aandachtspunten van medewerkers te bepalen. Bij Vooq. hanteren we betrouwbare (gecertificeerde) testen en vragenlijsten, bewezen casussen en diepte-interviews om tot onderbouwde bevindingen te komen.

De uitkomsten worden door onze ervaren assessmentadviseurs uitgewerkt in een rapport waarin gerichte en praktische adviezen worden gegeven. Dit is heel geschikt als aanvulling op een persoonlijk ontwikkelingsplan of om te onderzoeken waar de doorgroeimogelijkheden liggen.

Resultaten

 • In kaart brengen van kwaliteiten en ontwikkelpotentieel

 • Inzichten in aandachtspunten en beperkingen

 • Praktische adviezen om de verdere ontwikkeling van een medewerker vorm te geven

 • Door maatwerk de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen dieper te onderzoeken

Stap 1: Gesprek
Allereerst gaan we met jou, als opdrachtgever, in gesprek. Wat is de precieze ontwikkelingsvraag? Wat wordt momenteel van de medewerker verwacht en wat zijn mogelijkheden in de toekomst? 

Stap 2: Assessment en diepte-interview
Vooq. kijkt in de basis naar cognitieve capaciteiten, persoonlijkheid en motivatie. Dit zijn belangrijke voorspellers van werkprestatie. Aanvullend nemen wij ook functie-specifieke testen af, bijvoorbeeld gericht op managementstijlen of verkoopvaardigheden. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van vragenlijsten of een casus. Na deze testen volgt een diepte-interview.

Stap 3: Advies
De resultaten van een assessment en het diepte-interview worden door ons in een schriftelijk advies uitgewerkt. Het adviesrapport wordt, na instemming van de medewerker, aan jullie voorgelegd en mondeling toegelicht. Op deze manier is er de garantie dat het rapport zo transparant en toepasbaar mogelijk is. Een prettig zekerheid, zowel voor jullie als voor de medewerker of kandidaat.

Teamassessment

Selectieassessment

Loopbaanassessment

 • Vooq. Professionals
 • Vooq. Talents
 • Vooq. Executives
 • Vooq. Assessments
 • Vooq. Assessments
 • Morsestraat 4
 • 2652 XG Berkel en Rodenrijs
 • 010 447 8090