Vooq. Assessments & Advies

Het is voor u prettig om goed zicht te hebben op de competenties, het potentieel en de aandachtspunten van uw medewerkers. Ook tijdens een sollicitatieprocedure kunt u behoefte hebben aan zorgvuldige ondersteuning.

 • ervaren en gespecialiseerde adviseurs
 • hoge kwaliteitsstandaard
 • betrokken en persoonlijk
 • maatwerk, praktisch en toepasbaar

Vooq. Assessments is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties die competenties, persoonlijkheidskenmerken, drijfveren en ontwikkelpunten van hun personeel en sollicitanten in kaart willen brengen. Deze inzichten verkrijgt u door gerichte assessments.

Wij zetten onze assessments in voor:

Selectie-assessment

Het aannemen van een nieuwe medewerker is een intensief traject en brengt een niet te onderschatten investering met zich mee. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken, begrijpen wij als geen ander dat u wilt beschikken over juiste informatie.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 • Functiegericht assessment
 • Duidelijk en objectief beeld van de geschiktheid van uw sollicitanten
 • Zicht op capaciteiten, potentieel en aandachtspunten
 • Investeringsrisico’s beperken

Ontwikkelingsassessment

Een ontwikkelingsassessment wordt toegepast om de competenties, het potentieel en de aandachtspunten van uw medewerker in kaart te brengen.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 • Functiegericht assessment
 • Zicht op capaciteiten, potentieel en aandachtspunten
 • Volledig benutten van het talent
 • Bewustwording van de medewerker over zijn of haar ontwikkelingspunten

Teamrollen en managementrollen

Omdat iedere medewerker binnen een team verschillende voorkeursrollen heeft, hebben duidelijke inzichten in deze voorkeursrollen een grote meerwaarde bij het samenstellen van bijvoorbeeld een projectteam of een managementteam.

Onze uitgangspunten hierbij zijn:

 • Overzicht aanwezige competenties binnen (project)team en per individu
 • Volledig benutten van het talent binnen uw organisatie / projectteams
 • Bewustwording binnen het team
 • Zicht op ontwikkelingspunten
 • Inzicht in ontbrekende competenties

“Wat zijn de teamrollen van uw medewerkers? Hoe stelt u uw team en managementteam samen?”

Inhoud van een assessment

Een waardevol assessment is een kwestie van goed maatwerk. Om tot dit maatwerk te komen, gaan wij eerst met u in gesprek om uw vraag door te nemen. Aan de hand van de door u aangegeven eisen en wensen wordt een assessment samengesteld.

De resultaten van een assessment worden door ons in een schriftelijk advies uitgewerkt. Het adviesrapport wordt, na instemming van de kandidaat of uw medewerker, aan u voorgelegd en mondeling toegelicht. Op deze manier heeft u de garantie dat het rapport zo transparant en toepasbaar mogelijk is. Een prettige zekerheid, zowel voor u als voor uw medewerker of kandidaat.

Meer informatie

Vertrouwelijkheid

De resultaten van het assessment worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld en stellen wij alleen beschikbaar aan opdrachtgever na een schriftelijk akkoord van de medewerker of de kandidaat. Wij volgen hierbij de Beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Basisprincipes daarin zijn onder meer deskundigheid, integriteit en respect.

Onze opdrachtgevers

Vooq. Assessments werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers binnen verschillende sectoren. Wij verwijzen u hier graag naar een aantal referenties.

Bekijk referenties

Verdere informatie?

Om duidelijk inzicht te kunnen krijgen in de eisen waaraan een assessment in uw organisatie moet voldoen, praten wij graag eens persoonlijk met u verder over onze assessment-methodieken. Tijdens dit gesprek vertellen we u ook graag meer over de voorwaarden en de tarieven die Vooq. hanteert.

Vooq. Assessments is een onderdeel van Vooq., een gespecialiseerd werving- en selectiebureau.

Neem contact met ons op Ga naar vooq.nl